Helseteknologi for et av verdens mest avanserte helsevesen

Digitale løsninger for helsepersonell

E-helse beskriver den digitale verktøykassen som effektiviserer og forenkler hverdagen for aktører i hele helsevesenet – det gjelder fastlegen, overlegen, sykehusdirektøren, sykepleieren, trygdesystemet, pasienten, pårørende m.fl.

E-helse, en måte å tenke på

I en bredere forstand karakteriserer begrepet e-helse ikke bare en teknisk utvikling, men også en måte å tenke på, en holdning til å forbedre helsetjenester både lokalt og globalt. DIPS og våre partnere er med på å skape denne bevegelsen for et mer effektivt helsevesen.

Én innbygger - én journal”

Norge ligger langt fremme på verdensbasis, og Regjeringen har som mål at vi skal være blant de fremste landene i verden innenfor ny teknologi, kompetanse og kunnskap. Dette kommer godt frem i stortingsmeldingen nr. 9 som uttrykker en visjon vi er svært enige i: “Én innbygger - én journal”. DIPS samarbeider med flere anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer for å utvikle fremtidsrettede e-helseløsninger. Vi jobber helst helt ute i klinikken for at forsknings- og innovasjonsaktiviteten skal dekke behovene for smartere verktøy og samhandling.E-helse er definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Hva betyr e-helse for DIPS

E-helsebarometeret 2019

Landets største undersøkelse om nordmenns holdninger til, og bruk av digitale helsetjenester. Over 1000 nordmenn over hele landet, samt 825 sykepleiere og leger, har deltatt i undersøkelsen som Opinion har gjennomført for DIPS og Norsk sykepleierforbund.

Last ned e-helsebarometeret her